Ameliyatlar
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Ünvanını kazandığım günden itibaren mesleki yaşantımı sürdürdüğüm kurumlarda gerçekleştirdiğim Açık Kalp Aameliyatı, Kapalı Kalp Ameliyatı, Damar Ameliyatları, ve Göğüs Cerrahisi ile ilgili ameliyatların sayısı 10000 (on bin)'i geçmiştir.

Üniversite hayatını noktalayıp tamamen özel hastanede çalışmaya başladıktan sonra ise hemen hemen sadece kalp cerrahisi ameliyatlarına vakit ayırabilmekte olup son 5 yılda bizzat benim gerçekleştirdiğim açık kalp ameliyat sayıları ve mortaliteleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bu ameliyatların % 60'ını koroner bypass ameliyatları, % 30'unu kalp kapak ameliyatları ve %10 kadarını da doğuştan kalp hastalıkları, asendan aort anevrizması ve aort diseksiyonları oluşturmaktadır.

YIL AÇIK KALP AMELİYATI SAYISI TOPLAM ÖLÜM SAYISI % OLARAK ÖLÜM ORANI
2008 608 4 % 0,65
2009 654 5 % 0,76
2010 597 6 % 1,05
2011 735 5 % 0,68
2012 772 6 % 0,77
Ana Sayfa Hakkımda Yayınlanmış Makaleler
Yurt Dışı Yayınlar
Yurt İçi Yayınlar
Ameliyatlar Kalp Damar Cerrahisi
 • Kalbin Genel Anatomisi
 • Ateroskleroz Nedir?
 • Koroner Arter Hastalığı
 • Koroner Arter : Sık Sorulan Sorular
 • Koroner By-Pass Sonrası Yaşam
 • Kalp Kapak Hastalıkları
 • Mitral Kapak Darlığı
 • Mitral Kapak Yetmezliği
 • Mitral Kapak Prolapsusu
 • Aort Kapak Darlığı
 • Aort Kapak Yetmezliği
 • Kombine Kapak Hastalıkları
 • Kalp Kapak Ameliyatı Olacağım
 • Yapay Kalp Kapağı Olan Hastaların İzlenmesi
 • Konjenital (Doğumsal) Kalp Hastalıkları
 • Medya    İletişim

  MEGA TASARIM © 2013   |  Tüm Hakları Saklıdır. Kalp Damar Cerrahi Prof. Dr. Ünal AÇIKEL